Almedalen

Real Meetings - Almedalen

26-30 juni 
St Hansgatan 24 I Visby

Under Almedalen 2022 flyttade Real Meetings in i Visby med fokus på samhällsfastigheter. Konceptet tog emot väldigt väl och 2023 kommer vi tillbaka med både fokus på samhällsfastigheter och bostäder. Vi behåller kärnan i Real Meetings men anpassar det efter Almedalens förutsättningar. Med en kombination av öppet seminarium, slutna

Real Meeting Bostad: Hur löser vi bostadsekvationen när ekonomin stannar av?
Ekonomin bromsar in och i sviterna av det även bostadsmarknaden och framförallt bostadsbyggandet. Detta är givetvis vanskligt av många olika anledningar men först och främst kanske det faktum att Sverige alltjämt lider av bostadsbrist. Ett I-landsproblem kan tyckas men som hot mot svensk tillväxt och konkurrenskraft internationellt bör det inte förringas. Dessutom kan en tvärnit i bostadsproduktionen ha långsiktiga ekonomiska effekter och leda till stora slag i den ekonomiska utvecklingen. Det är med andra ord av största vikt att stimulera bostadsproduktionen men hur gör vi det bäst? Vilket ansvar bör det offentliga ta i frågan och vilka delar ska man låta marknaden sköta? Välkommen till ett seminarium där bostadsmarknadens ledande aktörer dissekerar 2023 års kanske viktigaste ekonomiska fråga.rundabordssamtal och mingel anammar vi allt det som gör Almedalen unikt.

Real Meeting Samhällsfastigheter: Samhällsfastigheter – går privat och offentlig samverkan att optimera?
Begreppet samhällsfastigheter omfattar ett stort och ibland kanske obskyrt spektrum av olika fastigheter men det är inte för inte som de ibland kallas samhällets viktigaste hus. Det samhällsfastigheter har gemensamt är att de huserar några av våra viktigaste gemensamma funktioner men också att de omhöljs av ideologiska såväl stigman som dogman. Med utgångspunkten att det offentliga behöver kroka arm med privata aktörer för att lösa sitt uppdrag är det värt att utforska huruvida det finns en optimal nivå av privat och offentlig samverkan för samhällets bästa funktionalitet. Går det inom rådande regelverk att hitta detta optimum eller behövs ett Alexanderhugg för att lösa knuten? Vilka garantier kräver det offentliga för att fullt ut ta in samhällsfastighetsbolagen i värmen och hur kan marknadens intressenter tillsammans bidra till att främja samhällets alla skikt?

Så här såg det ut föregående år!

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds
  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

Vill du bli partner? Kontakta oss för mer information.